A termék sikeresen hozzáadva a kosárhoz
Mennyiség:
Összesen bruttó:
0 elem van a kosárban 1 elem van a kosárban
Folytatom a vásárlást
Összes termék:
Összesen szállítás:  Meg kell határozni
Összesen bruttó:
Szeretnéd, hogy a sikötésedet beállitsuk ?
Igen Nem
További információk
Az életkorod
Sielés szintje

Minden mező kitöltendő

Si kötés beállitás

Visszaigazol

Személyi védelem adatok az EXIsport e-shop működtetése céljából

Közzétett: Aktualizálva : 24.06.2024 4531 x 7 min

Tájékoztató a személyes adatok védelméről és kezeléséről az EXIsport e-shop működtetése céljából (a 2019.04.-i módosítás kapcsán)

A PPG Group s.r.o. bejegyzett székhelye: Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, Szlovák Köztársaság, azonosítószám: 51 887 819, bejegyezve az I. Kassai Kerületi Bíróság Cégjegyzékében, Sro szakasz, beillesztési szám. 46297/V (a továbbiakban: Társaság), amely 2019 áprilisa óta EXIsport néven kiskereskedelmi üzletek és e-shop üzemeltetője (a továbbiakban: "EXIsport hálózat") .

A fent említett tényekkel összefüggésben a Társaság, mint jelenlegi üzemeltető megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (EU) 2016. április 27-i, a személyes adatok kezelése során történő védelméről szóló rendeletének. valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (továbbiakban, megfelelően: „Rendelet”), különösen az Art. 14. §-a alapján az alábbiakban közölt tájékoztatást azzal a tudattal adjuk meg, hogy a személyes adatok védelmére a 2011/2013. 18/2018 Coll. a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról.

A cég a www.exisport.com oldalon e-shopot üzemeltet (a továbbiakban: "webáruház" vagy "e-shop"). Vevőként az e-shopban rendelhet és vásárolhat árut, vagy ott fiókot regisztrálhat, hogy megkönnyítse a további rendelések adatainak kiegészítését, helyesbítését, nyomon követését. A részletesebb feltételekre az e-shop üzletszabályzata az irányadó.

Az e-shop működése során a Társaság, mint üzemeltető megszerzi, feldolgozza és tárolja az Ön személyes adatait, amelyek az e-shop oldalán találhatók. Ezek az adatok: keresztnév, vezetéknév, utca, szám, irányítószám, falu, e-mail, telefon, vagy törzsvásárlói kártya száma, egyéb adatok az EXIsport űrlapon, vagy az áru átvételéhez szükséges adatok (pl. aláírás). A nem az érintetttől kapott személyes adatokról, ill képviselőjének, olyan forrásból biztosították számunkra, amely az Eredeti Üzemeltető.

Ezeket az adatokat az e-shop üzemeltetése, azaz a megrendelés elkészítése és lebonyolítása, az áruk kiszállítása, a rendelések állapotának nyomon követése, illetve az e-shop adatainak frissítése és előzetes rendelés kialakítása céljából adja meg számunkra. szerződéses kapcsolatok, hírlevél küldés, marketing megvalósítás, beleértve az esetleges panaszok feldolgozását is . Nem igényelnek és nem adnak meg különleges kategóriájú személyes adatokat, csak a személyes adatok szokásos kategóriáit. A személyes adatokat 3 évig, vagy a vonatkozó jogszabályok által meghatározott ideig tároljuk.

A megjelölt célú személyes adatok kezelésének üzemeltetőjeként és az e-shop üzemeltetőjeként bemutatjuk azonosító és elérhetőségeinket:

PPG Group s.r.o., székhelye: Opatovská cesta 14, 040 01 Kassa, Szlovák Köztársaság, azonosítószám: 51 887 819 ,

e-mail: obseneudaje@ppggroup.eu ; telefon: +421 55 788 14 44

Érvényes elérhetőségeinket a címen találja www.exisport.com a Személyes adatok védelme részben, és ezek a személyes adatok védelméért felelős személyek elérhetőségei.

 

A személyes adatok megadása szerződéses kötelezettség, hacsak a rendelet eltérően nem rendelkezik. A személyes adatok kezelésének jogalapja a rendelet és a fent említett törvény . Az Ön személyes adatainak feldolgozása annak a szerződésnek a teljesítése érdekében történik, amelyben Ön a szerződő fél, vagy fiókja regisztrációját szolgálja.  az e-shopban a feltételek szerint.

 

A személyes adatokat meg kell adni számunkra, mert anélkül  az e-shopba szállított megrendelés feldolgozása, áruk kiszállítása nem lehetséges. A személyes adatokat a megjelölt célokra a szükséges mértékben használjuk fel.  Az e-shop fiókjából bármikor kijelentkezhet.  

Személyes adatait tovább tudjuk adni olyan személyeknek - adatkezelési közvetítőknek, személyeknek és címzetteknek, akik részt vesznek az e-shop működésében és a személyes adatok kezelésének céljának megvalósításában. Ilyen személyek elsősorban a Társaságnak, mint az EXIsport hálózat üzemeltetőjének szerződéses partnerei, így postatársaságok, futárcégek, webáruházak üzemeltetői, informatikai és tanácsadási területet üzemeltető szervezetek, amelyeken keresztül az e-shop működtetése, a tevékenységének értékelése és árukínálata, ideértve az áruk kiszállítását is biztosított. 

A rendelet értelmében Önnek (az érintett személynek) joga van:

a)    a megadott hozzájárulást bármikor visszavonhatja anélkül, hogy ez bármilyen hatással lenne a visszavonás előtt adott hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségére; 

b)    kérheti a Társaságtól az érintettre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, valamint azok helyesbítését vagy törlését, vagy az adatkezelés korlátozását,

c)    tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen,

d)    a személyes adatok hordozhatóságáról,

e)    tájékoztatást kapni arról, hogy a személyes adatok honnan származnak, vagy arról, hogy nyilvánosan hozzáférhető forrásból származnak-e, ha a személyes adatokat nem Öntől szerezték be,

f)     Beküldés  panaszt a pozsonyi székhelyű Személyes Adatvédelmi Hivatal felügyeleti hatóságához.

Ezek a jogok megfelelnek kötelezettségeinknek. Minden egyes felhatalmazása a levél szerint a)-f) pontjait a Társaság székhelyére küldött igényléssel, az obseneudaje@ppggroup.eu e-mail címre küldött e-mailben , az EXIsport hálózati üzletek bármelyikébe történő eljuttatásával lehet benyújtani, attól függően, hogy ezen űrlapok közül melyik. a leginkább elérhető az Ön számára. Kérelmében fel kell tüntetni, hogy ezen jogok közül melyiket és hogyan kívánja használni.

Automatizált egyéni döntéshozatalt, profilalkotást nem végzünk a Rendelet és a fent említett törvény szerint, a változásokról értesítjük. A személyes adatok az EXIsport törzsvásárlói kártyán szereplő adatokkal összefüggésben összevonhatók, így a vásárlás során a Hűségprogram előnyei érvényesíthetők. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálata kapcsán olyan intézkedéseket vezethetünk be, amelyek segítségével ellenőrizhető, hogy a 16 éven aluli érintett hozzájárulását törvényes képviselője adja-e meg vagy hagyja jóvá, illetve az e területen hatályos jogszabályok szerint jár el. . Kötelesek vagyunk tájékoztatást adni az Ön számára az említett jogszabályok szerint eltérő célról és egyéb lényeges információkról, ha a személyes adatokat a beszerzésük céljától eltérő célból kívánjuk tovább feldolgozni. Ha ez a szándék, akkor erről tájékoztatjuk.

EXIsport/e-shop üzemeltetője