A termék sikeresen hozzáadva a kosárhoz
Mennyiség:
Összesen bruttó:
0 elem van a kosárban 1 elem van a kosárban
Folytatom a vásárlást
Összes termék:
Összesen szállítás:  Meg kell határozni
Összesen bruttó:
Szeretnéd, hogy a sikötésedet beállitsuk ?
Igen Nem
További információk
Az életkorod
Sielés szintje

Minden mező kitöltendő

Si kötés beállitás

Visszaigazol

Személyes adatok védelme az EXIsport marketing céljából

Közzétett: Aktualizálva : 04.03.2024 661 x 8 min

Tájékoztató az EXIsport marketing céljából kezelt személyes adatok védelméről és kezeléséről ( a 2019.04.-i módosítással kapcsolatban)

A PPG Group s.r.o. bejegyzett székhelye: Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, Szlovák Köztársaság, azonosítószám: 51 887 819, bejegyezve az I. Kassai Kerületi Bíróság Cégjegyzékében, Sro szakasz, beillesztési szám. 46297/V (a továbbiakban: Társaság), amely 2019 áprilisa óta EXIsport néven kiskereskedelmi üzletek és e-shop üzemeltetője (a továbbiakban: "EXIsport hálózat") .

A fentiekkel összefüggésben a Társaság az EXIsport hálózat Hűségprogramjának (a továbbiakban: Hűségprogram) üzemeltetője is lett.

Az EXIsport hálózat eredeti üzemeltetője a TOMIREX s.r.o. társaság volt, amelynek székhelye: Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, IČO 31 723 420, bejegyezve a Kassai Kerületi Bíróság Cégjegyzékében, Sro szakasz, beszúrási szám. 7510/V (a továbbiakban: „Eredeti üzemeltető”).

Az említett tényekkel összefüggésben a Társaság, mint jelenlegi üzemeltető a Szabályzatban foglaltaknak megfelelő Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok feldolgozása során történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban, adott esetben: „rendelet”), különösen az Art. 14. §-a alapján az alábbiakban közölt tájékoztatást azzal a tudattal adjuk meg, hogy a személyes adatok védelmére a 2011/2013. A személyes adatok védelméről szóló 18/2018.

A Társaság, mint üzemeltető a személyes adatokat hírlevélküldés és marketing célból, valamint az érintett hozzájárulásának jogalapja alapján kezeli a Rendelet alapján, vagy a Társaság, mint az EXIsport hálózat üzemeltetője alább leírt jogos érdeke. . Ha a személyes adatot nem az érintetttől szerezték be, ill képviselőjének, az Eredeti Üzemeltető forrásából biztosították számunkra.

A hírlevélküldés és marketing célból kezelt személyes adatok az e-mail cím és adott esetben vezeték- és keresztnév.

A személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás esetén azt a rendelet szerint adjuk meg . Ebben az esetben a személyes adatok kezelésének jogalapja a Rendeletnek és a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályoknak megfelelő hozzájárulás. Ez a hozzájárulás az alábbi eljárással bármikor visszavonható.

Ha az érintett (különösen az EXIsport hálózat meglévő ügyfele vagy az EXIsport hálózat Hűségprogram tagja, vagy az EXIsport hálózati hírlevél feliratkozója) meglévő személyes adatainak kezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul. a személyes adatok kezelése a megjelölt célból az érintett hozzájárulása nélkül is elvégezhető az üzemeltető jogalapján fennálló jogos érdeke, hogy a szükséges mértékben továbbra is kapcsolatot tartson fenn ezzel a személlyel, és tájékoztassa az új ajánlatokat vagy előnyöket az EXIsport hálózatban. A tájékoztatás ebben az esetben is a Rendeletnek megfelelően történik, és az érintett minden esetben fenntartja az alábbiakban felsorolt jogait, így különösen a személyes adatok kezelése elleni tiltakozás jogát az alábbiakban felsorolt eljárás szerint.  

A személyes adatokat kötelező megadni, mert enélkül nem lehet hírlevelet küldeni és marketing információkat adni az érintettnek. A személyes adatokat a kezelés céljától függően szükséges mértékben használjuk fel. A személyes adatok marketing célú megadása szerződéses kötelezettség, kivéve, ha a rendelet másként rendelkezik.

Személyes adatok azon személyek és címzettek részére adhatók át, akik részt vesznek ezen értesítések elkészítésében és megküldésében, valamint a személyes adatkezelés megjelölt céljának megvalósulásában. Az ilyen személyek főként a Társaság szerződéses partnerei az informatika, a design és a marketing területéről, akik részt vesznek ezen hírlevelek és marketing közlemények elkészítésében, küldésében és értékelésében.

A személyes adatok tárolása és a hozzájárulás megadása 5 évig történik, kivéve, ha egyes személyes adatokra vonatkozó jogszabályok eltérő tárolási időtartamot írnak elő. A személyes adatok általános és nem speciális kategóriáit kezelik.

 

A megjelölt célú személyes adatok kezelésének üzemeltetőjeként és az EXIsport hálózat jelenlegi üzemeltetőjeként bemutatjuk azonosító és elérhetőségeinket:

PPG Group s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, Szlovák Köztársaság, azonosító: 51 887 819 ,

e-mail: obseneudaje@ppggroup.eu ; telefon: +421 55 788 14 44

Érvényes elérhetőségeink megtalálhatók a www.exisport.com oldalon a Személyes adatok védelme rovatában, valamint a személyes adatok védelméért felelős bármely személy elérhetősége.

 

A rendelet értelmében Önnek (az érintett személynek) joga van:

a)    a megadott hozzájárulást bármikor visszavonhatja anélkül, hogy ez befolyásolná a visszavonás előtt adott hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét; 

b)    kérheti a Társaságtól az érintettre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, valamint azok helyesbítését vagy törlését, vagy az adatkezelés korlátozását,

c)    tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen,

d)    a személyes adatok hordozhatóságáról,

e)    tájékoztatást kapni arról, hogy a személyes adatok honnan származnak, vagy arról, hogy azok nyilvánosan hozzáférhető forrásból származnak-e, ha a személyes adatokat nem Öntől szerezték be,

f)     Beküldés panaszt a pozsonyi székhelyű Személyes Adatvédelmi Hivatal felügyeleti hatóságához.

Ezek a jogok megfelelnek kötelezettségeinknek. Minden egyes felhatalmazása a levél szerint a)-f) pontjait a Társaság székhelyére küldött igényléssel, az obseneudaje@ppggroup.eu e-mail címre küldött e-mailben, az EXIsport üzletek bármelyikébe történő eljuttatásával lehet benyújtani, attól függően, hogy ezen nyomtatványok közül melyik az az Ön számára leginkább elérhető. Kérelmében fel kell tüntetni, hogy ezen jogok közül melyiket és hogyan kívánja használni. 

Kötelesek vagyunk tájékoztatást adni az Ön számára más célról és egyéb releváns információkról az említett jogszabályok szerint , ha a személyes adatokat a beszerzésük céljától eltérő célból kívánjuk tovább feldolgozni . Ha ez a szándék, akkor erről tájékoztatjuk.  Automatizált egyéni döntéshozatalt, profilalkotást nem végzünk a Rendelet és a fent említett törvény szerint, minden változásról értesítjük.

Új érdeklődőknek 2019.04.04 utáni hírlevelek és marketing közlemények küldéséhez ezen személy hozzájárulása szükséges a személyes adatok megadásához és kezeléséhez. Ettől az időponttól kezdve az ezeknek a személyeknek hírlevelek és marketing közlemények küldéséhez, illetve az adatváltozások bejelentéséhez szükséges személyes adatok szolgáltatása és kitöltése elsősorban a www.exisport.com oldalon történik , vagy a megfelelő EXIsport Regisztrációs Lap kitöltésével, amely a www. exisport.com vagy az EXIsport hálózat bármely üzletében, vagy más, általunk közzétett formában (a rendelkezésre állástól függően). A megadott személyes adatoknak valósnak, naprakésznek kell lenniük, és minden változásról értesítenie kell bennünket. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálatával kapcsolatban olyan intézkedéseket vezethetünk be, amelyek ellenőrizhetik, hogy a 16 éven aluli érintett hozzájárulását törvényes képviselője megadta, jóváhagyta-e, illetve a jogszabályi előírások szerint jár el. A személyes adatok megadásával, a megadott hozzájárulás részében történő aláírásával és hozzájárulásának kifejezésével a személyes adatok megjelölt célú kezeléséhez az új érdeklődők részére a megadott időponttól kezdődően hírlevélküldésben a Társaság, mint az EXIsport hálózat üzemeltetője hozzájárulást ad. személyes adatok e feltételek szerinti kezeléséhez.