A termék sikeresen hozzáadva a kosárhoz
Mennyiség:
Összesen bruttó:
0 elem van a kosárban 1 elem van a kosárban
Folytatom a vásárlást
Összes termék:
Összesen szállítás:  Meg kell határozni
Összesen bruttó:
Szeretnéd, hogy a sikötésedet beállitsuk ?
Igen Nem
További információk
Az életkorod
Sielés szintje

Minden mező kitöltendő

Si kötés beállitás

Visszaigazol

Személyes adatok védelme az EXIsport Hűségprogram működtetése céljából

Közzétett: Aktualizálva : 04.03.2024 275 x 8 min

Tájékoztató az üzemeltetőtől a személyes adatok védelméről és kezeléséről az EXIsport Hűségprogram működtetése céljából (a 2019.04.-i módosítással összefüggésben )

A PPG Group s.r.o. bejegyzett székhelye: Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, Szlovák Köztársaság, azonosítószám: 51 887 819, bejegyezve az I. Kassai Kerületi Bíróság Cégjegyzékében, Sro szakasz, beillesztési szám. 46297/V (a továbbiakban: Társaság), amely 2019 áprilisa óta EXIsport néven kiskereskedelmi üzletek és e-shop üzemeltetője (a továbbiakban: "EXIsport hálózat") .

A fentiekkel összefüggésben a Társaság az EXIsport hálózat Hűségprogramjának (a továbbiakban: Hűségprogram) üzemeltetője is lett.

Az EXIsport hálózat eredeti üzemeltetője a TOMIREX s.r.o. társaság volt, amelynek székhelye: Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, IČO 31 723 420, bejegyezve a Kassai Kerületi Bíróság Cégjegyzékében, Sro szakasz, beszúrási szám. 7510/V (a továbbiakban: „Eredeti üzemeltető”).

A fenti tényekkel összefüggésben a Társaság, mint jelenlegi üzemeltető megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679, a személyes adatok kezelése során történő védelméről szóló 2016.4.27. valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról (továbbiakban megfelelő módon a „Rendelet”), különösen az Art. 14. §-a alapján az alábbiakban közölt tájékoztatást azzal a tudattal adjuk meg, hogy a személyes adatok védelmére a 2011/2013. 18/2018 Coll. a személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról.

Vállalat  mint üzemeltető személyes adatokat kezel a Hűségprogram működtetése céljából , az érintett hozzájárulása alapján a Rendeletnek megfelelően. Ebben az esetben a személyes adatok kezelésének jogalapja a Rendeletnek és a személyes adatok védelméről szóló jogszabályoknak megfelelően adott hozzájárulás. Ez a hozzájárulás az alábbi eljárással bármikor visszavonható. Nem az érintetttől kapott személyes adat, ill képviselőjének, olyan forrásból biztosították számunkra, amely az Eredeti Üzemeltető. A személyes adatok kezeléséhez való beleegyezéskor ezt a rendeletnek megfelelően adjuk meg .

A személyes adatok e célból történő megadása szerződéses kötelezettség, kivéve, ha a rendelet másként rendelkezik. A személyes adatokat kötelező megadni, mert enélkül az EXIsport hálózat Hűségprogramjában való részvétellel járó előnyöket és jogokat nem lehet igénybe venni. A személyes adatokat a kezelés céljától függően szükséges mértékben használjuk fel.

A Hűségprogram működtetése céljából kezelt személyes adatok a következők: név, vezetéknév, cím, utca, házszám, irányítószám, város, e-mail cím, telefonszám, aláírás (nyomtatott formában), ügyfél/hűségkártya száma ( ha hozzá van rendelve vagy hozzá van rendelve ), vagy a Hűségprogram Regisztrációs űrlapja szerint szükséges egyéb adatok. Csak a személyes adatok általános és nem speciális kategóriáit dolgozzák fel. A személyes adatok a Hűségprogramban való tagsággal kapcsolatos előnyök és információk nyújtása céljából történő feldolgozásra szolgálnak, ideértve az Eredeti Üzemeltetői Hűségprogramból származó jogok és előnyök megőrzését, a tag törzsvásárlói kártya generálásához, különleges ajánlatok/kedvezmények címezéséhez. a tagnak, hírlevélküldéshez és implementációs marketinghez . A személyes adatok kombinálhatók az EXIsport hálózatban igénybe vett vásárlásokra és szolgáltatásokra vonatkozó adatokkal, így Ön értesülhet a Hűségprogramból származó előnyök és előnyök állapotáról.

Személyes adatait a Hűségprogramban való tagságának időtartama alatt tároljuk, kivéve, ha a jogszabályok bizonyos személyes adatokra eltérő tárolási időtartamot írnak elő.

Ezeket a személyes adatokat olyan személyek és címzettek kaphatják meg, akik részt vesznek a Hűségprogram működésében és a személyes adatkezelés megjelölt céljának megvalósulásában. Ilyen személyek elsősorban a Társaság, mint a törzsvásárlói program és az EXIsport hálózat üzemeltetőjének szerződéses partnerei, így postatársaságok, futárcégek, biztosítótársaságok, informatikai és tanácsadási területen tevékenykedő személyek, amelyeken keresztül a program tagjaival való kommunikáció, üzemeltetés. , támogatás, értékelés biztosított  és a hűségprogram fenntartása, különleges juttatások, kedvezmények, szolgáltatások felkínálása.

A megjelölt célú személyes adatok kezelésének üzemeltetőjeként és a Hűségprogram üzemeltetőjeként bemutatjuk azonosítónkat és elérhetőségeinket:

PPG Group s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, Szlovák Köztársaság, azonosító: 51 887 819 ,

e-mail: obseneudaje@ppggroup.eu ; telefon: +421 55 788 14 44

Érvényes elérhetőségeink megtalálhatók a www.exisport.com oldalon a Személyes adatok védelme rovatában, valamint a személyes adatok védelméért felelős bármely személy elérhetősége.

 

A rendelet értelmében Önnek (az érintett személynek) joga van:

a)    a megadott hozzájárulást bármikor visszavonhatja anélkül, hogy ez bármilyen hatással lenne a visszavonás előtt adott hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségére;

b)    kérheti a Társaságtól az érintettre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, valamint azok helyesbítését vagy törlését, vagy az adatkezelés korlátozását,

c)    tiltakozik a személyes adatok kezelése ellen,

d)    a személyes adatok hordozhatóságáról,

e)    tájékoztatást kapni arról, hogy a személyes adatok honnan származnak, vagy arról, hogy azok nyilvánosan hozzáférhető forrásból származnak-e, ha a személyes adatokat nem Öntől szerezték be,

f)     panaszt nyújtson be a pozsonyi székhelyű Személyes Adatvédelmi Hivatal felügyeleti hatóságához.

Ezek a jogok megfelelnek kötelezettségeinknek. Minden egyes felhatalmazása a levél szerint a)-f) pontjait a Társaság székhelyére küldött igényléssel, az obseneudaje@ppggroup.eu e-mail címre küldött e-mailben , az EXIsport hálózati áruházak bármelyikébe történő eljuttatásával lehet benyújtani, attól függően, hogy ezen űrlapok közül melyik. az Ön számára a leginkább elérhető. Kérelmében fel kell tüntetni, hogy ezen jogok közül melyiket és hogyan kívánja használni.

Kötelesek vagyunk tájékoztatást adni az Ön számára más célról és egyéb releváns információkról az említett jogszabályok szerint, ha a személyes adatokat a beszerzésük céljától eltérő célból kívánjuk tovább feldolgozni . Ha ez a szándék, akkor erről tájékoztatjuk.  Automatizált egyéni döntéshozatalt, profilalkotást nem végzünk a Rendelet és a fent említett törvény szerint, minden változásról értesítjük. A társaság azonban értesítést küldhet a régióra vonatkozó különleges lehetőségekről, kedvezményekről az azonos régióból származó érintetteknek.

Személyek hűségprogramban való részvételéhez a jelen program feltételeihez való hozzájárulás, valamint a személyes adatok megadásához és feldolgozásához való hozzájárulás szükséges. A Hűségprogramban való tagság iránt érdeklődők regisztrációjához vagy a már meglévő tagok módosításához szükséges személyes adatokat ezek a személyek különösen a www.exisport.com weboldalon található EXIsport Regisztrációs űrlapon adhatják meg és tölthetik ki (ha elérhető). vagy nyomtatott formában az EXIsport hálózat bármely üzletében, vagy a megfelelő harmadik féltől származó elektronikus alkalmazás formájában (ha elérhető). A megadott személyes adatoknak valósnak, naprakésznek kell lenniük, és kérjük, értesítsenek bennünket az esetleges változásokról. Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálatával kapcsolatban intézkedéseket tudunk bevezetni annak ellenőrzésére, hogy a 16 éven aluli érintett hozzájárulását törvényes képviselője adja-e meg vagy hagyja jóvá, illetve az e területre vonatkozó jogszabályok szerint jár el. . A személyes adatok megadásával, a megadott hozzájárulás részében történő aláírásával és hozzájárulásának kifejezésével a Hűségprogramhoz a személyes adatoknak a jelzett időponttól kezdődően új tagfelvételre jelentkezők számára történő kezeléséhez a Társaság hozzájárulást ad a személyes adatok jelen pontok szerinti kezeléséhez. körülmények.