A termék sikeresen hozzáadva a kosárhoz
Mennyiség:
Összesen bruttó:
0 elem van a kosárban 1 elem van a kosárban
Folytatom a vásárlást
Összes termék:
Összesen szállítás:  Meg kell határozni
Összesen bruttó:
Szeretnéd, hogy a sikötésedet beállitsuk ?
Igen Nem
További információk
Az életkorod
Sielés szintje

Minden mező kitöltendő

Si kötés beállitás

Visszaigazol

ASZF

Közzétett: Aktualizálva : 04.03.2024 9968 x 49 min

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

1. Bevezető rendelkezések

1.1 A PPG Group s.r.o. gazdasági társaság, Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, IČO: 51 887 819, DIČ: 2120835838, IČ DPH: SK2120835838 (a továbbiakban: a "PPG-csoport") vagy bírósága. Kassa I, Sro szakasz, iratszám. 46297 / V. PPG Group s.r.o. harmadik félen keresztül a www.exisport.hu címen vásárlási internetes portált / webáruházat (a továbbiakban: vásárlási portál) üzemeltet. Ezen a portálon keresztül egy harmadik félnek (a továbbiakban: "vásárló") lehetősége van megtekinteni az árut a vásárlási portál honlapján. Ugyanakkor a jelen általános szerződési feltételekben (továbbiakban ÁSZF) meghatározott feltételekkel és feltéve, hogy az eladó a megrendelést/adásvételi szerződés tervezetet elfogadja, ennek a személynek, mint vevőnek lehetősége van az általa kiválasztott árut megvásárolni.


1.2 Eladó e-mail címe 
eshop@ppggroup.eu. Az eladó telefonszáma +421 55 787 3303. Az eladó call centere és reklamációs központja nyitvatartási ideje: normál munkanapokon hétfőtől péntekig 09.00-16.00 munkaszüneti napok és ünnepnapok kivételével. Ez az információ bármikor módosítható vagy frissíthető a www.exisport.hu oldalon.

 

1.3 Jelen ÁSZF az irányadó a PPG Group s.r.o. mint eladó és a vevő közötti jogviszonyokra, aki az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően a www.exisport.hu weboldalon áruvásárlás iránti érdeklődését fejezi ki. Az eladó és a vevő között a vásárlásból, áruszállításból és az áruk hiányosságai miatti igényekből eredő ezen jogviszonyokra tartalmuktól és a vásárlás résztvevőitől függően megfelelően irányadóak a Magyar Köztársaság vonatkozó jogszabályai, különös tekintettel a Ptk. és a 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről. Jelen ÁSZF szabályozza a felek kötelezettségeit is az adásvételi szerződés megkötésének pillanatáig a vevő regisztrációja alapján. Az eladó és a vevő közötti kölcsönös kapcsolatokra az ÁSZF 5. pontjában meghatározott, a www.exisport.hu webáruházra vonatkozó reklamációs eljárás (továbbiakban: „Reklamációs eljárás”) is az irányadó.1.4 Adásvételi szerződés: az eladó és a vevő között létrejött szerződés, amelynek tárgya a www.exisport.hu oldalon bemutatott áruk megvásárlása, a jelen ÁSZF 2. pontjának megfelelően.  Kereskedő és a vásárló között jelen webáruházon keresztül létrejött fogyasztói szerződés (hatálya szerint: 45/2014(II.26)Korm.r. “Üzlethelyiségen kívül, illetve távollévők között kötött szerződés”) nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem előhívható, nem hozzáférhető.

 

1.5 Az ÁSZF és a fogyasztó jogaira irányadó jogszabály rendelkezései nem vonatkoznak arra a vásárlóra, aki nem fogyasztó, vagyis aki üzleti célból vásárol és nem személyes fogyasztásra. Ezt a személyt a vonatkozó jogszabályok alapján nem illetik meg a fogyasztót megillető jogok. Az áru hibáiért való felelősségre, valamint az eladó és a nem fogyasztó vevő közötti kölcsönös kapcsolatokra ebben az esetben a Magyar Köztársaság Kereskedelmi Törvényének rendelkezései az irányadók.


1.6 Az árucikknél a vásárlási portálon megjelenő „rendelkezésre állás” jelzés nem értelmezhető az áru eladó általi szállításának határidejeként. Az áruk feltüntetett elérhetősége csak tájékoztató jellegű, nem kötelező érvényű becslés az eladó rendelkezésre álló készleteinek elfogyására várható időről. Az árut nem lehet előre bemutatni a vevőnek, nem mindig van lehetőség a rendelések átvételére, kiszállítására harmadik félen keresztül. A vásárlási portálon keresztül értékesített árukat mindig korlátozza az eladó aktuális készlete, és az áru értékesítése utáni újra rendelése és/vagy kiszállítása más személyen keresztül sem lehetséges. Bizonyos esetekben az eladó nem tudja kiszállítani a termékeket vagy azzal egyenértékű termékeket, vagy gondoskodni arról, hogy a kiszállítást egy másik eladó végezze el azon az áron, időpontban és mennyiségben, amely a termékre, termékkörre és árra tekintettel ésszerű, különösen, ha az ÁSZF 2.15. pontja alapján rendkívüli eset történt. A Vevő minden ilyen rendkívüli tényről megfelelő módon tájékoztatást kap az áru szállításának lehetetlenségéről, és megkötött szerződés esetén mindkét félnek jogában áll elállni a szerződéstől.1.7 A PPG Group s.r.o. szórólapjain meghirdetett PPG Group s.r.o. reklám- és versenyrendezvényei, ha a vásárlási portál oldalán másként nem jelezzük, csak az EXIsport kiskereskedelmi hálózatokban történő áruértékesítésre érvényesek, a www.exisport.hu vásárlási portálon keresztül történő áruértékesítésre nem vonatkoznak.

 

2. Árurendelés / adásvételi szerződés / szerződéskötési cselekmények


2.1. Az áruvásárlás a megrendelés kibocsátásával a vevő által, és annak az eladó vásárlási portálján történő elküldésével valósul meg, a vevő megrendelését az eladónak jóvá kell hagynia (elfogadnia) az ÁSZF szerint, ellenkező esetben szerződéses jogviszony nem keletkezik. Amennyiben a megrendelést az eladó az ÁSZF szerint elfogadja, úgy az eladó a megrendelt árut az ÁSZF szerinti szállítási határidőn belül szállítja ki. 4.1 ÁSZF. A megrendelés az eladó részére történő elküldése előtt a vevő a vásárlási portálon, az ÁSZF-ben foglaltakról tájékoztatást kap. A vevő elfogadja ezeket a feltételeket, ha a megfelelő mezőre kattint, mielőtt elküldi a megrendelését a portálon. A vevő a megrendelés elküldésével megerősíti, hogy tájékoztatást kapott arról, hogy a megrendelés leadásával köteleséget vállal, hogy kifizesse a megrendelt áru árát.


2.2. A vásárlási portálon való aktív vásárláshoz, illetve az eladó reklám- és verseny tevékenységében való részvételhez a vevőnek regisztrálnia kell a 
www.exisport.hu oldalon a portál regisztrációs részében. A vevő regisztrációja történhet az áru kiválasztása előtt vagy a kiválasztás folyamatában. A regisztrációs adatlapot kitöltő köteles a regisztrációs lap kötelező rovatai szerint kitölteni az adatokat. A vevő a regisztrációs lap kitöltésével egyidejűleg hozzájárul személyes és egyéb adatainak az ÁSZF 7. pontjában foglaltak szerinti kezeléséhez. A vásárló köteles ezeket az információkat a megrendelés elküldésekor haladéktalanul frissíteni a portálon, mivel ezek pontossága, valóságtartalma és időszerűsége befolyásolja az áruk vevőhöz történő eljuttatását. A regisztrációs űrlapon kötelezően kitöltendő mezőket "*" jel jelöli. A vásárló köteles a pontos, teljes és valós adatokat megadni. A vevő fenti kötelezettségeinek elmulasztása a vevő sérelmére értelmezendő. A sikeres regisztráció egy hozzáférési név és jelszó megadásával fejeződik be, külön e-mail nem kerül kiküldésre. A Vevő köteles a regisztráció során generált hozzáférési nevet és jelszót biztonságos helyen megőrizni és megóvni, hogy azokkal visszaélni ne lehessen.2.3. A vásárló a bal oldali termékmenüben felsorolt ​​termékkategóriák szerint tekinti meg és választja ki az árukat, ill. a megjelenített árura kattintva. A vásárló a közzétett rendelési tájékoztató szerint választja ki az árura vonatkozó adatokat, és a „Kosárba teszem” gomb megnyomásával hozzáadja az árut megrendeléséhez. Ha a vásárló az áru kiválasztását befejezte, a „Megrendelés fizetési kötelezettséggel” gombra kattint. Ellenkező esetben jogosult visszatérni az áru kiválasztásának folyamatához a „Vásárlás folytatása” gombra kattintva.

 

2.4. A vásárlói megrendelés elkészítésének folyamata 4 lépésből áll: a) az áru kiválasztása b) a fizetési mód, a szállítási és szállítási ár kiválasztása, c) az üzleti feltételek jóváhagyása, d) a megrendelés elküldése a „Megrendelés fizetési kötelezettséggel” gombra kattintva. " gombot2.5. Ezen lépések mindegyikében a vevő követi a navigációs utasításokat. A Vevő köteles az áru helyes kiszállításához szükséges teljes, valós és pontos adatokat megadni. A vevő köteles az áru megrendelése során a kiválasztott adatok és információk pontosságát ellenőrizni, mielőtt azok véglegesen kiszállításra kerülnek az eladóhoz.2.6. Kifejezetten kizárt a vásárlónak a megrendelésében, egyéb dokumentumában, üzenetében vagy e-mailben szereplő egyéb olyan feltételének alkalmazása, amely a jelen ÁSZF-be ütközne.2.7. A vevő rendelése akkor minősül elküldöttnek, ha azt az eladónak kézbesítették, és minden szükséges információt - a megrendelt áru megnevezését, mennyiségét, árát, szállítási, számlázási címét, e-mail- és telefonos elérhetőségét - tartalmazza.2.8. A megrendelés eladónak történő elküldése előtt a vevő minden esetben köteles rákattintani és megerősíteni, hogy elolvasta és elfogadja az eladó érvényes ÁSZF-t, azokat az eladó és a vevő közötti szerződéses jogviszony részének tekintve. A megrendelés kiállításának és a vásárlónak történő elküldésének folyamata e művelet végrehajtása nélkül nem lehetséges. Minden rendeléshez regisztrációs szám tartozik. Az eladóval való kommunikáció során és a fizetéskor a vevő megadja a megrendelés számát is.2.9. A vevő a megrendelést a vásárlási portálon keresztül küldi el az eladónak. Jelen megrendelés a vevő javaslata a jelen ÁSZF szerinti szerződéses feltételekkel történő adásvételi szerződés megkötésére. A megrendelést az eladónak a kézhezvételtől számított 15 napon belül el kell fogadnia. A vásárló a megrendelésének a vásárlási portálon keresztül történő elküldésével az eladó felé kifejezi azon szándékát, hogy a megrendelése a megadott időtartamon belül kötelező érvényű, a kiválasztott árut az ÁSZF szerinti vételáron megvásárolja és átveszi. Az eladó általi elfogadás ("a megrendelés elküldése"). A megrendelés kézbesítését követően az eladó elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja a vevő megrendelését, tájékoztatja a vevőt a vevő megrendelésének átvételéről és az eladó rendszerébe történő felvételéről. Az elektronikus megrendelés visszaigazolása nem jelenti a megrendelés eladó általi elfogadását a 2. pont alapján, és nem alapozza meg adásvételi részszerződés létrejöttét.

 

2.10. A felek megállapodása alapján és az ÁSZF-nek megfelelően az adásvételi szerződés akkor jön létre a felek között, ha az eladó a vásárló megrendelését visszaigazolja, és egyúttal azt elfogadja (azaz egyetért a megrendeléssel) külön e-mailben, ill. üzenetet küldünk a vevőnek a kézbesítéstől számított 15 napon belül. Az eladó e-mailben vagy üzenetben fogadja el a vásárló megrendelését. Az eladó elfogadó e-mailjében a vásárlói rendelés elfogadásának ténye, vagy az áru kiszállításának ténye (ÁSZF esetében a megfelelő „megrendelés elfogadása”) szerepel. A megrendelés elfogadásával a felek között adásvételi szerződés jön létre. Az Eladó a felek megállapodása és a jelen ÁSZF alapján köteles az átvett megrendelést teljesíteni a 4.1 ÁSZF szerint. Ebben a megrendelés elfogadásáról szóló e-mailben a fogyasztó számára jogszabályban előírt tájékoztatást egyidejűleg megküldjük a vásárlónak. A link aktiválásával az e-mailben ezek az információk és dokumentumok megjelennek a vásárló számára, és a vevőnek joga van elmenteni azokat.2.11. A fogyasztó jogosult elállni a szerződéstől, amelynek tárgya az áru kiszállítása, még a szerződéstől való elállási határidő kezdete előtt is.

 

2.12. Megrendelés/feltételek módosítása: ha az eladó nem tud megállapodni - teljes egészében elfogadni a vevő megrendelését (pl. 4-ből 1 darab nem lesz elérhető) vagy ha egyéb okból javasolja a szállítási feltételek módosítását, a vevőt e-mailben vagy más megfelelő módon tájékoztatni kell. Egyúttal hozzájárulást kérni tőle a változtatáshoz. A vevő köteles kifejezni hozzájárulását, ill. együtt nem értését a javasolt változtatásáról szóló értesítéstől számított 2 napon belül. Ezalatt az idő alatt a vevő rendeléséből elérhető tételek lefoglalásra kerülnek a vevő számára. A felek között szerződéses jogviszony csak akkor jön létre, ha az vevő elfogadja (jóváhagyja) a megrendelésben javasolt változtatást az eladó részéről. Ha a vevő a megadott határidőn belül nem járul hozzá a változtatáshoz, úgy a vevő rendelése a megadott határidő lejárta után lemondható, mintha az eladó változtatási javaslatát a vevő nem fogadta volna el.2.13. Az eladó és a vevő között az adásvételi szerződés a vevő megrendelésének az eladó általi elfogadásával, vagy az eladó által javasolt és a vevő által jóváhagyott megrendelés-módosítás elfogadásával jön létre. Az adásvételi szerződés kötelezi az eladót a vásárlás tárgyának vevő részére történő átadására és az ÁSZF szerinti kötelezettségek teljesítésére. A vevő köteles a megkötött szerződésből a vásárlás tárgyát átvenni, a kialkudott teljesítés árat az eladó részére megfizetni, valamint a szerződésben és az ÁSZF-ben vállalt kötelezettségeit teljesíteni. Az eladó az ÁSZF 4.1 szerinti határidőn belül teljesíti az átvett megrendelést.2.14. Különleges esetekben és az elfogadás elküldése előtt az eladó fenntartja a jogot, hogy a vevőtől egyéb szükséges dokumentumokat, adatokat kérjen be, vagy ellenőrizze a vásárló személyes adatainak, e-mail címének vagy telefonszámának pontosságát. Az eladó a vevő megrendelésének jellegétől függően mindig jogosult arra, hogy megfelelő módon, így írásban, e-mailben, SMS-ben vagy telefonon kérje a vevőtől a megrendelés vagy a vevő személyazonosságának további felhatalmazását. Ha a vevő az eladó által megkívánt módon és határidőn belül nem teljesíti az eladó további meghatalmazását, a megrendelés (az elfogadás előtt) vagy az adásvételi szerződés (az kézhezvételt követően) kezdettől fogva törlődik.

2.15. Az Eladó jogosult elállni a Szerződéstől, ha olyan súlyos változások következtek be, amelyek lehetetlenné tették az Eladó Szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítését, vagy ha vis maior miatt, vagy ha még a tőle elvárható erőfeszítések megtétele után sem tudja az Árut a Vevőnek a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott határidőn belül leszállítani. Az Eladó köteles erről a tényről a Vevőt haladéktalanul tájékoztatni, és a szerződésben vállalt árukért már kifizetett árat a szerződéstől való elállásról szóló értesítéstől számított 14 napon belül ugyanolyan módon visszatéríteni, mint ahogyan a Vevő a vételárat megfizette. Az Eladó akkor is jogosult elállni a szerződéstől, ha megállapítja, hogy a Vevő által a Vevővel, az árut átvevő személlyel kapcsolatos kommunikációban az Eladónak helytelen, hiányos vagy hamis információt adtak vagy adtak meg, vagy ha annak a személynek a magatartásából, akivel az Eladó kommunikált, az Eladóra nézve fennáll a kárveszély.
(pl. csalárd magatartás). Az Eladónak joga van elállni a szerződéstől, ha a webáruházban olyan technikai hibák fordulnak elő, amelyek nem megfelelő árváltozást vagy a marketingkampány elemekkel ellátott áruk helytelen címkézését okozzák. Mivel a webáruház technikai megoldása több külső technikai megoldást használ, az Eladónak joga van elállni a szerződéstől a külső megoldás olyan technikai hibája esetén, amely a Vevő hibás tájékoztatását okozza.

Az Eladónak joga van elállni a szerződéstől az áru árának téves feltüntetése esetén. Ilyen esetek különösen, de nem kizárólagosan:

2.15.1. Az áru ára első látásra nyilvánvalóan téves (pl. jelentősen eltér az áru szokásos árától).
2.15.2 A kapcsolódó szolgáltatások, például a szállítás, a kiterjesztett garanciális biztosítás stb. ára nyilvánvalóan helytelen, az áru ára hiányzik vagy egy vagy több extra számjegyet tartalmaz, vagy az árura vonatkozó kedvezmény meghaladja az 50%-ot anélkül, hogy az áru egy különleges marketingkampány vagy értékesítési esemény része lenne.
2.15.3 Ezekben az esetekben a PPG Group s.r.o. fenntartja a jogot, hogy ne kösse meg a szerződést, vagy elálljon attól, miután Ön már megkapta a megrendelést megerősítő e-mailt. Erről az intézkedésről haladéktalanul tájékoztatnunk kell Önt.
2.15.4 Abban az esetben, ha az árura vonatkozó kedvezmény eléri vagy meghaladja a 80%-ot, javasoljuk, hogy ellenőrizze, hogy nem történt-e hiba az árképzésben, és vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben, mert még a látszólag hibás árú áruk esetében is automatikusan megjelenik az információ, hogy az áru kedvezményes vagy akciós, stb.
2.15.5 Az áruk helyi pénznemben megadott ára látszólag hibásan, a helytelen árfolyamon kerül kiszámításra a www.exisport.com oldalon feltüntetett EUR árakkal szemben.

2.16. Az eladónak jogában áll elállni a rendeléstől, ha a rendelés összegét nem megfelelően, időben és a megbeszélt módon fizették ki. Amennyiben a vásárló a megrendelés fizetési módjának „CardPay, Apple Pay & Google Pay” vagy „TatraPay” fizetési módot választott, köteles a rendelés teljes összegét a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül kiegyenlíteni. Ha a vevő a megrendelés elküldésétől számított 24 órán belül nem fizeti ki a rendelés összegét, a vásárló e-mailben értesítést kap arról, hogy a megrendelésének összegét még nem fizette ki, és az értesítéssel együtt egy webcímet küld. (link) a megrendelés fizetésének részleteivel. Ha a vásárló az említett felszólítás ellenére nem fizeti ki a megrendelés összegét, a megrendelés elküldésétől számított 48 óra elteltével a rendelés törlésre kerül, és a vevő tájékoztatást kap a rendelése, fizetés elmulasztása miatti lemondásról. Ha a vásárló a megrendelés fizetési módjaként „Fizetés banki átutalással” vagy „Fizetés banki átutalással QR-kóddal” fizetési módot választotta, köteles a rendelés teljes összegét a megrendelés elküldésétől számított 7 napon belül kiegyenlíteni. Ha a vevő nem fizeti ki a rendelés összegét a megrendelés elküldését követő 3 napon belül a vásárló e-mailben értesítést kap arról, hogy a megrendelését még nem fizette ki, és az értesítéssel együtt egy webcímet (link), ill. QR kódot kap a rendelés kifizetéséhez. Ha a vásárló az említett felszólítás ellenére nem fizeti ki a rendelés összegét, a megrendelés elküldését követő 7 napon belül a rendelés törlésre kerül, és a vevő tájékoztatást kap a fizetés elmulasztása miatti lemondásról. A rendelés törléséről a vásárlót e-mailben értesítjük.

 

2.17. A vevő jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni a szerződés megkötésétől az áru átadásáig terjedő időszakban. Az áru átvételét követően a vevő elállási lehetőségeit az ÁSZF és a jogszabályok határozzák meg. Az ÁSZF mellékletét képezi a fogyasztó szerződéstől való elállási jogának gyakorlásáról szóló Útmutató, valamint a fogyasztó szerződéstől való elállási jogalap minta is. A vevő ezeket a dokumentumokat az alábbi címről / linkről töltheti le. Az Eladó ezúton a fogyasztó rendelkezésére bocsátja a fogyasztó szerződéstől való elállási jogának gyakorlására vonatkozó tájékoztatót, valamint a fogyasztó szerződéstől való elállásának nyomtatványmintáját az áru átvételekor.2.18. Sem a vevő, sem az eladó nem jogosult a kölcsönös kapcsolatokból származó követelést harmadik személyre engedményezni.2.19. Vevő a megrendelés elküldését megelőzően jogosult a jelen ÁSZF 2. és 3. pontjában meghatározott cselekmények elvégzésére és technikai eszközök alkalmazására a szerződés megkötése, a műszaki hibák feltárása vagy kijavítása érdekében.

3. Vételár és fizetési feltételek3.1. A vevő köteles megfizetni az eladónak az áru vétel- és szállítás árát az eladó által elfogadott megrendelés (megkötött szerződés) szerint. A megrendelés létrehozásakor ezek a tételek is jelen vannak az összesítőben (az áru ára és a szállítási költség összege). A portálon az áru ára ÁFA-val együtt kerül feltüntetésre, kivéve, ha szerepel, hogy ÁFA nélküli árról van szó. Az ÁFA alkalmazása a termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik.

Általános szabály.

Az akció nem vonatkozik az ilyen módon jelölt árura „ ERRE AZ ÁRURA MÁS AKCIÓ NEM VONATKOZIK - UTOLSÓ DARABOK KÍNÁLATUNKBAN“.

Hűségárak. Ezek csak azokra a hűséges ügyfelekre vonatkoznak, akik regisztráltak a PPG Group Kft. hűségrendszerében. A hűségár általában alacsonyabb, vagy megegyezik a jelenlegi eladási árral. PPG Group Kft. fenntartja a hűségárak módosításának jogát a jelenlegi általános szerződési feltételeknek megfelelően. A hűségárral rendelkező árukra nem vonatkozik további akció és kedvezmény. Az áru jelölése: „ERRE AZ ÁRURA MÁS AKCIÓ NEM VONATKOZIK“.

A termékek árának személyre szabott módosítása: „A konkurencia árajánlatának kiegyenlítése - Küldjön egy linket ugyanazon termékre ALACSONYABB áron, és mi elkészítjük Önnek módosított árajánlatunkat“. A PPG Group Kft. javaslatot tehet a termékek árának módosítására. A PPG Group Kft. fenntartja a jogot, hogy a konkurencia árajánlatától eltérő árat szabjon ki. Az ügyfél egy alacsonyab árú termék linkjének elküldésével nem kapja meg automatikusan az áru azonos árát.Az áruk árának egyedi kiigazítása: Versenyképes árkorrekció - Küldjön nekünk linket ugyanarra a termékre ALACSONYABB áron, és elkészítjük Önnek módosított ajánlatunkat.

*A promóció feltételei - Minden marketing promóciónak sajátos feltételei vannak, amelyek "*A promóció feltételei" részben találhatók. A termék akcióban való részvételét a termék kártyáján elhelyezett marketing címke grafikai eleme jelzi. Az akció csak erre, a marketing címkével ellátott árura vonatkozik. Az akció más akciókkal és kedvezménnyekkel nem vonhatók össze és nem vonatkoznak olyan árukra, amelyeken nem szerepel az adott akció adott marketing címkéje.

 A PPG Group s.r.o. marketing csatornáin belül fenntartja a jogot marketingpartnerei ajánlatainak (bannerek, videók, cikkek, linkek stb.) bemutatására.

3.2. Az áru vételára nem tartalmazza a vételár megfizetésének banki díját, az áru szállításának költségeit, az utánvét költségét, a vásárolt áru ÁSZF 4. pontja szerinti kiszállításának költségeit, az elektronikus kommunikációs eszközök használatának költségeit. A Vevő köteles ezeket a díjakat és költségeket megfizetni, hacsak az alábbiakban másként nem rendelkezik. Külföldről történő fizetés esetén a vevő, mint fizető köteles viselni bankja díjait és egyéb díjakat, különös tekintettel a levelező bankokra és a kedvezményezett bankjára.3.3. A vételár fizetési módja, az áru szállítási költsége (a fizetési módot a vásárló a vásárlási portálon történő árurendelés során választja ki, és a megrendelésben kerül meghatározásra a költségek számszerűsítésével):


         készpénz az áru átvételekor (utánvét) - a vételár , az utánvét és az áru szállításának költségei a kosárban vannak feltüntetve az áruk megrendelésekor,

         készpénz befizetés az eladó számlájára - a vételár és a szállítási költség a kosárban van feltüntetve árurendeléskor,

         készpénz nélküli fizetés az eladó számlájára a megrendelés elkészítésekor vagy a megrendelés elfogadását követően - a vételár és a szállítási költség a kosárban szerepel az áru megrendelésekor.

Fizetéskor változó szimbólumként szükséges megadni a vevő rendelési számát. A vevő által a fizetés során hibásan feltüntetett változó szimbólum a vételár hibás kiegyenlítését eredményezi, és az ezzel járó minden kockázat a vevőt terheli, a vevő pedig késedelembe esik a fizetési kötelezettségének teljesítésével.3.4. Vételár lejárata:

a) készpénzmentes fizetés vagy az eladó számlájára történő készpénzes befizetés választása esetén: a vevő köteles a vételárat az eladónak megfizetni legkésőbb a szerződéskötéstől számított 2 napon belül, az áru átvétele előtt az ÁSZF 3. cikkének megfelelően. A vevő a megrendelés kibocsátásakor és az eladónak történő elküldésekor jogosult fizetni úgy, hogy a fizetés a vételár és a szállítási költség megelőlegezéseként értelmezhető, de a vevőnek csak a megrendelés eladó általi elfogadása (a szerződés megkötése) után javasolt fizetni,

b) az áru átvételekor történő készpénzes fizetés esetén: a vevő legkésőbb az áru vevő részére történő átadásakor köteles megfizetni az eladónak a vételárat és a szállítási költséget.Utánvétes ár:

        Az utánvét ára 750 Ft

Ár előre fizetés esetén

         fizetési kártya (CardPay, TatraPay, Apple Pay, Google Pay) - INGYENES

         QR kódos fizetés - INGYENES

         banki átutalással - 750 Ft

Fizetés személyes átvétel. A www.exisport.hu oldalon vásárolt, az üzletben személyes átvételi lehetőséggel vásárolt árut kifizetésének lehetőségei:

 

1. CardPay, Apple Pay és Google Pay, Fizetés VISA-val, VISA Electron, MasterCard, Maestro. Az áru visszaküldése esetén az áru értéke visszakerül a megfelelő fizetőkártyára. Ez több napig is eltarthat, a hitelkártya-társaság által nyújtott pénzügyi szolgáltatástól függően.

2. Készpénz. Az áru visszaküldése esetén az áru értékét azonnal készpénzben visszaküldjük.

A vevő pontos azonosításához személyes átvételkor szükséges a megrendelésszám megadása. 3.5. A vételár és a szállítási költségek vevő általi megfizetésére vonatkozó banki díjakra a vevő és a vevő bankja közötti szerződés az irányadó. Felhívjuk a vevő figyelmét arra, hogy az áru szállítási költségére vonatkozó információkat egyértelműen feltüntetik az áru megrendelésének folyamatában, és ez a szállító/szállítási szolgáltatás/szállítási mód választásától függ. Az elektronikus kommunikációs eszközök igénybevételének költségeire a vevő és internetkapcsolat-szolgáltatója, illetve elektronikus hírközlési szolgáltatója közötti szerződés az irányadó.

3.6. Az eladó a Magyar Köztársaság vonatkozó jogszabályainak megfelelően számlát állít ki és kézbesít a vevőnek. A vevő a megrendelés elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy a számlát az áruval együtt küldjék meg, vagy elektronikus úton a vevő rendelkezésére bocsássák. A számlát az áruval együtt vagy e-mailben küldjük és a számla egyben szállítólevél és garancialevél is, kivéve, ha külön garancialevél kerül kézbesítésre. A speciálisan leszállított jótállási jegyet az eladó a vevő kérésére a vevő részére történő átadásától számított 7 napon belül az EXIsport üzletben visszaigazolhatja.3.7. A megkötött szerződéstől való elállás eljárása a jogszabályok és az ÁSZF által előírtak szerint történik. Ha a vételárat a szerződés megkötése előtt kiegyenlítették, és a szerződést nem kötik meg a vevő megrendelésének kézbesítésétől számított 15 napon belül, a vételárat legkésőbb a vevői kézbesítéstől számított 14 napon belül visszaküldik a vevőnek, vagy a megrendelés elutasításától, vagy törlésétől számított 14 napon belül, attól függően, hogy ezen időpontok közül melyik következik be korábban. A vételár visszafizetésre kerül arra a számlára, ahonnan a fizetés érkezett, ill. a felek egyéb megállapodása szerint. Kétség esetén az eladó jogosult kérni a vevőtől annak bizonyítását, hogy ő a számla tulajdonosa és/vagy hogy jogosult a pénre a kifizetett ár visszaküldése előtt. Ha az eladó köteles a vételárat visszaküldeni a vevőnek, és az árut a vevőnek már kiszállították, az eladó a vételárat az áru visszaküldése után visszaküldi a vevőnek.4. Áruszállítás, szállítási feltételek és áruszállítási költségek

4.1. Az eladó az árut az eladó és a vevő között jelen ÁSZF szerinti szerződés létrejöttétől számított 14 napon belül átadja a vevőnek. Az eladó az árut a vevőnek az általa a megrendeléskor megadott címre szállítja ki (kizárólag az Európai Unió országainak területén), és kizárólag annak a személynek, aki vevőként szerepel. Az eladó külön előzetes írásbeli hozzájárulása és az eladó által megkívánt okmányok nélkül az áruk szállítása vagy kiszállítása a vevőn kívül más személy részére nem lehetséges. Emiatt elengedhetetlen, hogy a vásárló az áru megrendelésekor helyesen adja meg az azonosító adatait, valamint az áru szállításához szükséges adatokat. Az árut az EU-n kívülre, vagy az áru átvételi jogosultság nélküli más személynek nem lehet kiszállítani. Az áru átadója jogosult megfelelő eszközökkel kideríteni és az átvevő személlyel ellenőrizni, hogy ez a személy a vevő és jogosult-e az áru átvételére. Ha a körülmények úgy kívánják, az eladó és a vevő megegyezhetnek a szállítási idő meghosszabbításában vagy azonos minőségű és árú cikkre történő kicserélésben.


Szállítási szolgáltatások ára Magyarország- szállítási mód futár GEIS, SPS - Szlovák csomagküldő szolgálat, DPD

  •         Rendelés 25 000 Ft. -ig - szállítási díj 1650 Ft.
  •         25 000 Ft.  feletti rendelés - INGYENES kiszállítás


Szállítási szolgáltatások ára az EU országaiban

  •         A megrendelés kiszállítása Csehországba - szállítás ára 3000 Ft
  •         Kiszállítás más EU-országokba - szállítás ára 7400 Ft (csak 10 kg-ig terjedő csomagok) *

* Csak EU-n belül szállítunk - a szállítás 7400 Ft rendelésenként (maximum súly 10 kg)4.2. Az áru vevő részére történő kiszállítása csak a vételár és a kiszállított áru szállítási díjának megfizetése esetén lehetséges. Ellenkező esetben az eladó, ill. a fuvarozó/címzett jogosult az áru ki nem szállítására, és az eladó nem esik késedelembe az áru kiszállításával. A Vevő köteles az árut a fuvarozótól/szállítótól szabályszerűen átvenni az eladó által elfogadott megrendelés mértékéig. A vevő az áru tulajdonjogát csak az áru vételárának, a szállítási árnak és az áru utólagos átvételének megfizetése után szerzi meg.

 

4.3. Az áruk szállításának módját a vevő választja ki a vásárlási portálon, az áru megrendelése során az eladó által felkínált lehetőségek közül. Elvileg lehetőség van az áru kiszállítására szállítmányozó cég vagy postai szolgáltatás igénybevételével. A szállítás ára a megrendelésben szerepel.

 

4.4. Bizonyos esetekben az eladó jogosult a vevő által választott áruszállítási módot a megrendelés elfogadása előtt más, felajánlott szállítási módra változtatni. Ebben az esetben erről a tényről a vevőt írásban tájékoztatják, javaslatot tesznek a megrendelés, a szerződési feltételek módosítására a Ptk. 2. pontja alapján, és a szállítási költség változásáról értesülünk. A szállítási mód megváltoztatása miatti szállítási költségek változása nem jár a vásárló rovására.


4.5. Tájékoztatjuk a vevőt, hogy az eladó jogosult az árut több külön szállítással is kiszállítani, feltéve, hogy az ilyen különálló áruszállításokra is azonos szállítási árat kell alkalmazni, mint a megrendelés elfogadásakor (azaz több küldemény esetén is csak egy szállítás árat számít fel).


4.6. Az eladó, a fuvarozó cég vagy a kiszállító szolgáltató jogosult az áru kiszállításáról a vevőt e-mailben, sms-ben vagy egyéb alkalmas formában (pl. telefonon) értesíteni. A vevő beleegyezik abba, hogy az eladó ezeket az információkat a szállítmányozási cégének vagy futárának adja át. A vásárló köteles a meghirdetett áruszállítás időpontjában az általa megadott címen elérhető lenni.

 

4.7. Az áru átvételekor a vevő köteles igazolás nélkül érvényes személyazonosító okmányokkal (személyi igazolvány vagy útlevél) igazolni a fuvarozónak személyazonosságát. Ezekből az okmányokból egyértelműen ki kell tűnnie a vevő személyazonossága és az áru átvételi jogának megléte. Ellenkező esetben az árut az eladónak/fuvarozónak nem kell átadnia.


4.8. Ha a vevő az áru átvételét indokolatlanul megtagadja, vagy az átvételt ismételten elmulasztja, az eladó jogosult vele szemben az ezzel kapcsolatban felmerült valamennyi költséget követelni.

 

4.9. Az eladó jogosult egyoldalúan és saját belátása szerint belsőleg meghatározni a megrendelés értékét, amelyért a vevő a továbbiakban nem fizeti az áru szállításának árát. A szállítási ár vásárló általi megfizetésének vagy elmulasztásának ténye a www.exisport.hu oldalon jelenik meg a megrendelésben. Az eladó jogosult a megrendelés (megkötött szerződés) értékét egyoldalúan módosítani, megváltoztatni amelyben a vevő a szállítási díjat nem fizeti, anélkül, hogy a jelen ÁSZF-ben változást jelezni kellene. A megkötött szerződéseket ez a változás nem érinti.4.10. Az áru átvételekor a vevő köteles ellenőrizni a csomagolás sértetlenségét és a szállítás teljességét, különös tekintettel a szállítócsomagok (csomagok / küldemények) darabszámára. A fuvarozással és az áruval kapcsolatban észlelt nyilvánvaló hibák esetén a vevő köteles haladéktalanul, de legkésőbb 12 órán belül értesíteni a fuvarozót és az eladót. A vevő köteles a fuvarokmányon feltüntetni a küldemény minden nyilvánvaló sérülését és a csomagolás sérülését. Ha a csomagot eredeti EXIsport ragasztószalaggal látták el, amely sérült vagy egyéb sérülés van a csomag csomagolásán, vagy a küldeményen a jogosulatlan felnyitás nyomát talál, a vevő köteles a szállítmányt a szállítmányozótól/futártól nem átvenni. A vevő az átvételi jegyzőkönyv aláírásával igazolja, hogy a küldeményt sértetlenül átvette. Ha a vevő nem tiltakozik az áru kiszállításának és az áruval együtt szállított okmányok kézbesítésének elmulasztása ellen a kézbesítéstől számított 12 órán belül, a visszaigazolt szállító- és szállítólevelek alapján feltételezhető, hogy az árut a vevőnek kézbesítették, kivéve, ha bizonyított az ellenkezője.4.11. A Vevő az áruban bekövetkezett sérülésről az eladót e-mailben vagy más megfelelő módon haladéktalanul az áru átvételét követően, illetve a sérülés megtalálását követően indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a jótállási idő lejártáig értesíti.4.12. Az eladó haladéktalanul tájékoztatja a vevőt az áru szállításának lehetetlenségéről, valamint vis maior vagy olyan okból, amelyekért az eladó vagy a kiszállító nem felelős. Ebben az esetben az eladó helyettesítő teljesítést ajánl fel, illetve biztosít a fogyasztónak, és az ÁSZF és a jogszabályok szerint jár el.4.13. Személyes áruátvétel az EXIsport üzletben csak akkor lehetséges, ha az üzletben a megrendelt áru megtalálható. Az áruk kiszállítása az EXIsport üzletekbe nem lehetséges. A Vevő köteles az áru nyilvánvaló hibáit haladéktalanul reklamálni.
4.14. Személyes átvétel. A www.exisport.hu oldalon vásárolt áruk személyes átvételi lehetőséggel az üzletben utánvéttel is kifizethetők. A pontos eljárást ezen a linken találod. Utánvétes fizetés történhet kártyával vagy készpénzzel az érintett kiválasztott üzletben.


Kártyás fizetés. Az áru visszaküldése esetén az áru értéke visszakerül a megfelelő fizetőkártyára. Ez több napig is eltarthat, a hitelkártya-társaság által nyújtott pénzügyi szolgáltatástól függően.

Fizetés készpénzben. Az áru visszaküldése esetén az áru értékét azonnal készpénzben visszaküldjük.

A vevő helyes azonosítása érdekében, személyes átvételkor konkrét megrendelésnél szükséges a végleges számlaszám megadása.5. Garancia, reklamáció feltételei és reklamációs eljárás5.1 A jelen záradék rendelkezései nem vonatkoznak a nem fogyasztó vevőre, illetve olyan személyre, aki az árut üzleti célból és nem természetes személyek személyes fogyasztása céljából vásárolja; az áru hibájáért való felelősségre ebben az esetben a 422. § és azt követő §-ok rendelkezései irányadóak. Kereskedelmi törvénykönyv. Az Eladó a fogyasztói panaszokat a Szlovák Köztársaság jogszabályainak, különösen a 250/2007 sz. törvénynek megfelelően kezeli. módosításokkal, a Szlovák Köztársaság Polgári Törvénykönyvével és a vonatkozó jogszabályokkal.


5.2. A polgári jogi jogviszony alapján vásárolt áruk esetében a jótállási idő a Szlovák Köztársaság jogszabályai szerint általában 24 hónap, kivéve, ha a Szlovák Köztársaság jogszabályai bizonyos árutípusok esetében rövidebb időtartamot írnak elő. A jótállási idő az áru vevő általi átvételének időpontjától kezdődik. Az Eladó a Polgári Törvénykönyv 623. és 623. szakasza alapján felel a Vevő-fogyasztóval szemben az áru hibáiért.


A jótállási idő attól a naptól kezdődik, amikor az árut a vásárló átvette. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 17/1991. 373/2021. (VI. 30.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.5.3. A jótállás időtartamára a Magyar Köztársaság vonatkozó jogszabályaiban rögzített idő jár. Ha az eladott terméken, annak csomagolásán vagy a mellékelt használati utasításon fel van tüntetve a használati idő, a jótállási idő nem ér véget ezen időszak lejárta előtt.5.4. A jótállás nem terjed ki azokra a hibákra és károkra, amelyeket: normál kopás, a vevő vagy az áru vevő általi átvétele után harmadik személy cselekménye, szakszerűtlen, gondatlan kezelés, túlzott terhelés, mechanikai sérülés vagy kopás, használat okozta. az árunak az utasításával vagy rendeltetésével ellentétes, vagy a használati, karbantartási vagy tárolási szabályok be nem tartása, természeti katasztrófák, szakszerűtlen vagy helytelen összeszerelés vagy beépítés vagy tárolás esetén, a rendszeres karbantartási és szervizellenőrzések elmulasztása miatt (ha előírják a használati útmutatóban) a sílécek, görkorcsolyák, kerékpárok és fitneszeszközök kategóriájába tartozó áruk esetében.5.5. A vevő akkor is elveszíti a garanciát, ha az áruról eltávolítják a pecsétet, vagy ha az árut meghamisítják.

5.6. A vevő reklamációt nyújthat be, a reklamációt kezelő magyarországi partnerünkhöz:

PPG Group s.r.o.
eshop - exisport.hu
Opatovská cesta 14
040 01 Košice Slovakia

E-shop exisport.hu

TEL: +361 445 0107
EMAIL: hueshop@ppggroup.eu
Munkaidő munkanapokon: 9:00-16:00


személyesen vagy postai úton (saját költségére), az áru és a vásárlást igazoló bizonylat benyújtásával.

 

5.7. A Vevő a reklamált áruhoz csatolja a vásárlást igazoló dokumentum olvasható eredeti példányát vagy másolatát, és részletesen ismerteti a hibát és a hiba külső megjelenési módját. Az árut tiszta állapotban és az áruhoz mellékelt tartozékokkal együtt kell szállítani.

5.8. Az eladó reklamáció esetén visszaigazolást ad ki a fogyasztónak. A reklamáció elbírálása az áru benyújtása vagy a vásárlást igazoló bizonylat másolatának benyújtása nélkül nem lehetséges.5.9. A fogyasztói panaszok kezelésében, a Magyar Köztársaság jogszabályai, különösen a Ptk. és a hatályos jogszabályok az irányadók. Ha eltávolítható hibáról van szó, a vevőnek joga van azt ingyenesen és szakszerűen eltávolítani. Az eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül megszüntetni. A vevő a hiba elhárítása helyett kérheti az áru cseréjét, vagy ha a hiba csak a termék egy részét érinti, akkor az alkatrész cseréjét, ha az eladónak az áru árához képest aránytalan költsége nem merül fel, ill. mérlegelendő a hiba súlyossága. Az eladó a hiba elhárítása helyett mindig kicserélheti a hibás terméket egy hibátlanra, ha ez nem okoz komoly nehézséget a vevőnek. Ha olyan hibáról van szó, amelyet nem lehet eltávolítani, és amely akadályozza a dolog rendeltetésszerű, hibamentes dologként való használatát, a vevőnek joga van a dolgot kicserélni, vagy elállni a szerződéstől. Ugyanezek a jogok illetik meg a vevőt a javítható hiba esetén, ha a vevő a hiba kijavítás utáni megismétlődése vagy nagyobb számú hiba miatt nem tudja rendeltetésszerűen használni a dolgot. Egyéb javíthatatlan hiba esetén a vevő a termék árából ésszerű árengedményre jogosult.5.10. Az eladó a panasz kezeléséről a fogyasztóvédelmi törvénynek és a jogszabályoknak megfelelően legkésőbb a panasz keltétől számított 30 napon belül okiratot állít ki. Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a reklamáció igazolását és a reklamáció kezelését a jogszabályoknak megfelelően kézbesíti részére. A reklamációs eljárás végén, valamint az eladó kérésére a vevő köteles a reklamált árut 15 napon belül átvenni az eladótól, ha a reklamációt kijavítás, árengedmény, csere (új áruk) vagy a reklamáció elutasítása formájában rendezték. A fogyasztói panaszokkal, javaslatokkal az eladóhoz lehet fordulni.5.11. Ha a vevő a reklamáció kezelését követő 30 napon belül, vagy az árunak a vevő részére történő ismételt átadásától számított 30 napon belül sem veszi át a terméket, vagy a vevő által kijelölt kapcsolattartóhoz történő eljuttatásakor az eladói értesítéstől számított azonos határidőn belül nem veszi át, az eladó jogosult a vevőtől 0,33 € teljesítést követelni minden tárolási nap után.5.12. A vevő - a fogyasztó - jogosult az eladóhoz jogorvoslati kérelmet benyújtani (e-mailben az - eshop@ppggroup.eu címre), ha nem elégedett azzal, ahogyan az eladó panaszát kezelte, vagy ha úgy véli, hogy az eladó megsértette a jogait. Ha az eladó erre a megkeresésre nemlegesen válaszol, vagy a feladástól számított 30 napon belül nem válaszol, a fogyasztónak jogában áll alternatív vitarendezési indítványt benyújtani az AVR-szervezethez (a továbbiakban: AVR-szervezet).

A fogyasztó az RSO alternatív vitarendezési platformján keresztül is benyújthat panaszt, amely online elérhető a

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU címen.


Alternatív vitarendezést csak a fogyasztó - az a természetes személy - vehet igénybe, aki a fogyasztói szerződés megkötése és teljesítése során nem üzleti, munkaviszonya vagy foglalkozása körében jár el. Az alternatív vitarendezés csak a fogyasztó és az eladó közötti, fogyasztói szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos vitára vonatkozik. Az alternatív vitarendezés csak a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozik. Az alternatív vitarendezés nem vonatkozik azokra a vitákra, amelyekben a vita értéke nem haladja meg a 20 EUR-t. Az AVR-szervezet a fogyasztótól legfeljebb 5 EUR (ÁFA-val együtt) összegű díjat követelhet az AVR megindításáért.

 

6. Áru visszaküldése - szerződéstől való elállás


6.1 A fogyasztónak a szerződéstől való elállási jogára vonatkozó utasítások / a szerződéstől való elállási jog gyakorlása.
A fogyasztó vevőnek joga van a szerződéstől 14 napon belül indoklás nélkül elállni. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amikor az árut a fogyasztó vásárló vagy a fogyasztó vásárló által megjelölt harmadik személy - a fuvarozó kivételével - átvette. Ha az árukat külön-külön szállítják, az elállási határidő 14 nappal azután jár le, hogy az utoljára szállított árukat a fogyasztó-vásárló vagy az általa kijelölt személy - a fuvarozó kivételével - átvette. Az elállási jog gyakorlása során a Vevő Fogyasztó köteles az Eladót a jelen szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozatban (pl. postai úton küldött levélben) tájékoztatni a PPG Group s.r.o., Opatovská cesta 14, 040 01 Košice, Szlovák Köztársaság címére. A szerződéstől való elállás esetén kérjük azokat a vásárlókat, akik a webáruházban megrendelt árut az Eladó valamelyik konkrét üzletében vették át, hogy az árut elsődlegesen az adott üzletbe juttassák vissza. Alternatívaként az áru postai úton is visszaküldhető az Eladó címére. Az Eladó más üzletében nincs lehetőség a visszaküldésre.

Azok a vásárlók, akiknek a megrendelt árut postai szállító szállította ki, csak az Eladó címére történő visszaküldéssel küldhetik vissza az árut.

PPG Group s.r.o.
eshop - exisport.hu
Opatovská cesta 14
040 01 Košice Slovakia

E-shop exisport.hu

TEL: +361 445 0107
EMAIL: hueshop@ppggroup.eu
Munkaidő munkanapokon: 9:00-16:00

A visszaküldés költsége minden esetben a fogyasztót terheli. Kérjük, a terméket saját költségén küldje vissza (UTÁNVÉTES CSOMAGOT NEM VESZÜNK ÁT!)

 

Ebből a célból a Vevő Fogyasztó használhatja a Vevőnek megküldött vagy az Eladó honlapján/vásárlási portálján elérhetővé tett elállási nyilatkozat mintáját. Az elállási határidő megmarad, ha a Vevő Fogyasztó az elállási határidő lejárta előtt értesítést küld az elállási jog gyakorlásáról. A további feltételeket a 102/2014. sz. törvény szabályozza. A szerződéstől való elálláskor az eladó köteles a fogyasztó vevőnek minden olyan kifizetést visszafizetni, amelyet az eladó a jogszabályok alapján köteles visszafizetni. Ez nem vonatkozik a többletköltségekre, ha a vevő-fogyasztó az eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott. A kifizetéseket az Eladó indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül, amikor a Vevő-fogyasztó a Vevő-fogyasztónak a jelen szerződéstől való elállásról szóló értesítését kézhez kapta, köteles a Vevő-fogyasztónak visszatéríteni. A visszatérítés ugyanolyan módon történik, mint ahogyan a Vevő-fogyasztó az eredeti kifizetést teljesítette ( hacsak külön nem állapodtak meg másként, és további díjak felszámítása nélkül). A Vásárló Vevőnek ajánlott az elállásban feltüntetni azt a bankszámlaszámot, amelyre a visszatérítést kéri. A megvásárolt áru ellenértékét a Vevő Fogyasztónak csak akkor térítik vissza, ha a visszaküldött árut az Eladó székhelyének címére visszaszállítják, vagy ha bemutatják az áru visszaküldését igazoló dokumentumot, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont. Az árut a következő címre kell visszaszállítani 


A www.zlavomat.sk vagy a www.slevomat.cz oldalon vásárolt kedvezménykuponokkal vagy utalványokkal fizetett szerződéstől való elállás (áru visszaküldése) esetén az Eladó köteles ellenőrizni a kód vagy utalvány érvényességét. A vevő köteles elviselni a sürgős időt a kódok és utalványok érvényességének ellenőrzésére. Amennyiben az akciós kódok vagy utalványok nem érvényesek (nem az EXIsport hálózatban történt vásárláshoz használták fel) eladó a kedvezménykódok, utalványok vételárát nem köteles a Vevőnek megtéríteni. Az eladó csak az áruk a visszaküldési címre történő fizikai visszaküldése és a kedvezménykódok vagy utalványok vásárlását igazoló okirat után fizetheti meg a kedvezményes kódok és utalványok árát. Az eladó csak a ténylegesen kifizetett árat téríti vissza az így vásárolt kedvezménykódok vagy utalványok után. Ha a Vevő a fel nem használt kedvezménykódok vagy utalványok árának visszatérítését kéri, azt kizárólag a www.zlavomat.sk vagy a www.slevomat.cz szolgáltatónál teszi meg. PPG Group s.r.o. nem vállal felelősséget a www.zlavomat.sk vagy a www.slevomat.cz portálokon történő szolgáltatások értékesítéséért, amelyekre harmadik felek üzleti feltételei vonatkoznak.

 

Az utalvány ellenőrzése ezen a címen lehetséges. https://www.zlavomat.sk/kontrola-platnosti-voucheru a https://www.slevomat.cz/kontrola-platnosti-voucheru.


6.2. A vevő kizárólag az áru olyan értékcsökkenéséért felelős, amely az áru olyan kezelésének eredményeként keletkezett, amely meghaladja az áru tulajdonságainak és funkcionalitásának meghatározásához szükséges kezelést.

 

 

6.3. Az eladó és a vevő megállapodása alapján, valamint a jelen ÁSZF értelmében a vevő nem jogosult az adásvételi szerződéstől indoklás nélkül elállni az alábbi esetekben:

 

a) olyan védőcsomagolásba zárt áru értékesítése, amely egészségügyi vagy higiéniai okokból nem küldhető vissza, és amelynek védőcsomagolása a kiszállítást követően megtört.


b) olyan áruk értékesítése, amelyek természetüknél fogva a szállítást követően elválaszthatatlanul keveredhetnek más árukkal.

 

c) olyan áruk értékesítése, amelyek természetüknél fogva nem küldhetők vissza. Ilyen áruk pl. Impregnáló- és tisztítószerek, lábbeliápoló szerek, fehérneműk, fürdőruhák.


6.4. A szerződéstől való elállás vagy az áru megfelelő visszaküldésének feltételei megsértése esetén az eladó jogosult a vevőtől a neki okozott kár megtérítését követelni a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.7. Személyes adatok védelme

 

Alapvető adatok az EXIsport e-shop működtetéséhez (link)

Az EXIsport marketing adatvédelmi szabályzata (link)

Személyes adatok védelme az EXIsport hűségprogram működtetése céljából (link)
8. Záró rendelkezések

8.1. Az Eladó jogosult a kölcsönös dokumentációt és a szerződést a vonatkozó Általános Szerződési Feltételekkel együtt 5 évig elektronikus formában megőrizni és archiválni. Az archivált szerződés nem áll a vevő rendelkezésére. A szerződés megkötéséhez a magyar nyelvet ajánlják fel. A vevő jogosult a szerződés lényegét a jogszabályi előírásoknak megfelelően elektronikus formában sokszorosítani. A szerződés a felek szerződés szerinti kötelezettségeinek rendezéséig tartó időszakra, ill. felmondásáig tartó időszakra vonatkozik, az ÁSZF és a jogszabályok szerinti eljárás szerint. A fogyasztó szerződésből eredő kötelezettségeinek minimális időtartamát a hatályos jogszabályok, az ÁSZF és a szerződés határozza meg.8.2. A vevőnek címzett elektronikus üzenetek kézbesítésére az vonatkozik, hogy amennyiben az eladó nem kap hibaüzenetet az üzenet (e-mail vagy SMS) kézbesítésének lehetetlenségéről a megadott e-mail címre, ill. a vásárló (mobil) telefonszámára, ez az üzenet (e-mail vagy sms) az elküldését követő napon kézbesítettnek minősül, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik. Az eladónak címzett elektronikus üzenetek (e-mail) kézbesítésénél az elektronikus dokumentum kézbesítetlennek minősül mindaddig, amíg az eladó e-mailben meg nem erősíti annak átvételét. A küldemény kézbesítettnek minősül akkor is, ha a címzett megtagadja az átvételt, vagy ha a címzett önhibájából vagy mulasztásából nem veszi át. Ebben az esetben a postai tárolási idő lejártát követően a feladó által meghatározott időtartamban és a küldemény feladónak történő visszaküldésével kézbesítettnek minősül, melynek sértetlenségét a feladónak kell igazolnia. A futárszolgálaton (különösen DHL, IN TIME, UPS) keresztül kézbesített értesítések a szerződő fél általi kézhezvétel időpontjában tekintendők kézbesítettnek. A futárszolgálat általi sikertelen kézbesítés esetén az első kézbesítési kísérletet követő harmadik nap a kézbesítés pillanatának minősül, míg a kézbesítési kísérlet végrehajtását a futárszolgálat nyilatkozata igazolja. Az eladó kizárólagos joga eldönteni, hogy milyen formában és milyen esetekben kommunikáljon a vevővel ezen a formában (sms vagy e-mail vagy más alkalmas módon).8.3. Ha bebizonyosodik, hogy az ÁSZF és/vagy a szerződés valamely rendelkezése érvénytelen vagy hatástalan, az érvénytelenség vagy hatástalanság nem eredményezi a szerződés/ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvénytelenségét vagy hatástalanságát. Ilyen esetben a felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az érvénytelen vagy hatástalan rendelkezést haladéktalanul újjal helyettesítik úgy, hogy azok elfogadhatóak legyenek a jelen szerződés megkötésekor.

 

8.4. Az eladó tevékenységét a Szlovák Kereskedelmi Felügyelőség kassai székhelyű felügyelősége, a Kassai régió Teljesítményosztálya felügyeli, Vrátna 3, 040 01 Kassa. tel. nem. 055/729 07 05, 055/622 76 55 (további információ a www.soi.sk oldalon).


8.5. Az alkalmazandó anyagi és eljárási jog (irányadó jog) a Magyar Köztársaság joga. Az ÁSZF-ből, a szerződésből vagy azokkal kapcsolatos valamennyi vitás kérdésben, ideértve az áruszállítással kapcsolatos vitákat is, kizárólag a magyarországi bíróságok döntenek a magyar jognak megfelelően.

 

8.6. Az ÁSZF az eladó honlapján való közzététel napjától érvényes és kötelező érvényű, és az eladó székhelyén is megtekinthető. Az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint elálljon, változtatja, módosítsa vagy újakkal cserélje ki egyes részeit, feltéve, hogy a megkötött szerződésekre az adásvételi szerződés megkötésekor érvényes ÁSZF vonatkozik. A vevő a regisztráció kitöltésével, valamint a megrendelés elküldésével, valamint a www.exisport.hu oldalon az ÁSZF szövegéhez való hozzájárulásra kattintva megerősíti, hogy tájékoztatást kapott a szerződéstől való elállás jogáról, hogy az ÁSZF-et és a Panasztételi Eljárást (5. pont) megismerte és elfogadja azokat a szerződéses jogviszony részének tekintve.

 

Az ÁSZF ebben a verzióban 2022.05.25-től került közzétételre és érvényes, és az ezen időpontot követően a vásárlási portálon keresztül leadott rendelésekre vonatkozik.